A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2016. tavaszán regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD ) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására.

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célul tűzte ki helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét. Nagyatád Város Önkormányzata élni kívánt a felhívás adta lehetőséggel és életre hívta a Nagyatádi Fórum Helyi Közösség helyi akciócsoportot, mely 2016. május 30-án 15 alapító taggal alakult meg, a civil, üzleti és közszférát azonos arányban képviselve, biztosítva ezzel az egyensúlyt a szervezeten belül.

 

CIVIL SZFÉRA:

Nagyatádi Múzeumért Alapítvány

Nők Nagyatádért Egyesület

Nagyatádi Városszépítő Egyesület

Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció-menedzsment Egyesület

Prológ Nagyatád Alapítvány

 

VÁLLALKOZÓI SZFÉRA:

Mini Nyomda Kft.

Bagó és Társa Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Andi Menü Kft.

“LÁT-SAT” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

LE-BU 2011. Kft.

 

ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRA:

Nagyatád Város Önkormányzata

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

Nagyatád Város Önkormányzata Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

Nagyatádi Fürdők

 

A Nagyatádi Fórum Helyi Közösség helyi akciócsoport feladata a pályázat részeként benyújtott, a helyi társadalom, közösség megújítására, összefogására irányuló Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása a helyi lakosság, a civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, a helyi közösségek kulturális és közösségépítő tevékenységeinek, ötleteinek támogatásával.

 

Az elkövetkező 4 évben a 250 millió Forint összegű elnyert pályázati forrásból körülbelül 212 millió Forint összegű támogatásra nyújthatnak be pályázatot a város köz- és civil szférájának képviselői infrastrukturális beruházásokra, valamint kulturális programokra, helyi közösséget fejlesztő kezdeményezésekre. Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló helyi pályáztatási rendszer működtetése 37,5 millió Ft támogatásból valósul meg.

 

 

Kedvezményezett: Nagyatád Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma
: TOP-7.1.1-16-2017-00085
Projekt címe: „Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon”
Támogatás: 37.500.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2022.08.31.